Ích thận vương hỗ trợ điều trị suy thận, chậm quá trình suy thận và giảm nhu cầu chạy thận

225,000 

LIỆU TRÌNH TIẾT KIỆM MUA CÀNG NHIỀU GIÁ CÀNG GIẢM
Ích thận vương ảnh thư viện
Liệu trình 2 hộp sản phẩm Ích thận vương
440,000đ 450,000đ
hot_icon
Mua ngay
Ích thận vương ảnh thư viện
Liệu trình 5 hộp sản phẩm Ích thận vương
1,075,000đ 1,125,000đ
hot_icon
Mua ngay
Ích thận vương ảnh thư viện
Liệu trình 10 hộp sản phẩm Ích thận vương
2,050,000đ 2,250,000đ
hot_icon
Mua ngay
0906.066.996